นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. stock2morrow.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

2. stock2morrow.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นสำคัญ

3. stock2morrow.com จะมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ stock2morrow.com ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ stock2morrow.com จัดเก็บ

 • 4.1 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
 • 4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนหลักสูตรสัมมนา เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อหลักสูตรสัมมนา, วันที่ลงทะเบียน, วันที่สัมมนา โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
 • 4.3 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสั่งซื้อหนังสือ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่งหนังสือ, ชื่อหนังสือที่ซื้อ, วันที่สั่งซื้อ, วันที่จัดส่ง โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
 • 4.4 ข้อมูลของผู้แจ้งลบกระทู้ เพื่อจัดทำรายงานการแจ้งลบ
 • 4.5 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 • 4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ
 • 4.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อร่วมกิจกรรมกับทาง stock2morrow.com

5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล stock2morrow.com ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

 • 6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก
 • 6.2 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง stock2morrow.com จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • 6.3 กระทู้ที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยตั้ง หรือตอบไว้จะไม่ถูกลบออกไปด้วย โดยจะต้องทำการแจ้งลบเข้ามา ซึ่งทางแอดมินจะพิจารณาลบเช่นกระทู้ทั่วไป
 • 6.4 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลประเภท data science ที่ได้จัดเก็บไปก่อนมีการแจ้งถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งได้ถอนความยินยอมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตอีก

7. stock2morrow.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • 8.1 เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (cookies) ได้โดยต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ stock2morrow.com เช่น computer notebook, tablet, โทรศัพท์มือถือมาที่สำนักงานใหญ่เว็บไซต์ stock2morrow.com
 • 1) บัตรประชาชน
 • 2) email ที่ได้ใช้ลงทะเบียน
 • 3) ชื่อสมาชิก (ชื่อ login)
 • 4) รหัสผ่าน มาที่สำนักงานใหญ่เว็บไซต์ stock2morrow.com)
 • 8.2 ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือแนวทางในการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท สามารถแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัททราบทาง Email : [email protected] Messenger https://m.me/stock2morrowFB หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ห้อง 2704 ชั้น 27 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-632-0645 , Fax : 02-632-0646
เวลาทำการสำนักงาน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น.
ติดต่อเจ้าหน้าที่นอกเวลาทำการ Tel : 090-980-2196 ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 -18.00 น