ห้องเม่าปีกเหล็ก

ความเห็นของผู้โพสต์เกี่ยวกับการลงทุนใน LUNC VS Bitcoin ประจําศุกร์วันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 2022

โดย กองแก้ว
เผยแพร่ :
317 views

ความเห็นของผู้โพสต์เกี่ยวกับการลงทุนใน LUNC VS Bitcoin ประจําวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 2022 เป็นดังนี้คือ :

สําหรับ LUNC ผู้โพสต์มั่นใจว่าได้ทําตําสุดที่ 0.000017 USD แล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมปี ค .ศ. 2022 และกําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ โดยมีการยกจุด Low ขึ้นเรื่อยๆดังนี้คือ :

จุด Low ถัดมาคือ 0.000044 USD เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปี 2022

จุด Low ถัดมาคือ 0.000072 USD เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปี 2022

จุด Low ล่าสุดคือ 0.000119 USD เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ปี 2022

ท่านนักลงทุนควรที่จะเข้าไปซื้อ LUNC เมื่อมีการย่อตัว แล้วถือลงทุนในระยะยาวต่อไป

ส่วนราคา Bitcoin ที่ลงไปทําจุดตําสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2022 ที่ 17,708.62 USD นั้น ผู้โพสต์ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดตําสุดของขาลงรอบใหญ่รอบนี้แล้ว และกําลังฟื้นตัวเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เช่นเดียวกันกับ LUNC โดยมีการยกจุด Low ขึ้นเรื่อยๆดังนี้คือ :

จุด Low ถัดมาอยู่ที่ 18,729 USD เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2022

จุด Low ล่าสุดอยู่ที่ 19,600.79 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ปี 2022

ท่านนักลงทุนควรที่จะเข้าไปซื้อ Bitcoin เมื่อมีการย่อตัว แล้วถือลงทุนในระยะยาวต่อไป เช่นเดียวกันกับ LUNC

ท่านนักลงทุนไม่ควรเล่นสั้น ( Trading ) เพราะ Cryptocurrency ( รวมทั้ง LUNC และ Bitcoin ) นั้น ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิง Fundamental และ เชิง Technical

เพียงแต่การลงรอบใหญ่ครั้งนี้ของทั้ง LUNC และ Bitcoin นั้นเป็นโอกาสดีที่ได้ซื้อและจะได้ซื้อของถูก แล้วถือลงทุนไปในระยะยาว เพราะเป็นเหรียญที่มีอนาคตที่สดใสในระยะยาวทั้งคู่

โปรดติดตามรายละเอียดได้ในลิ้งค์เพจด้านล่าง :

https://www.facebook.com/luncvsbitcoin


กองแก้ว