ใครยังถือตัวนี้อยู่บ้างครับ ?

ดอยสูงเลย ไม่รู้จะไปหยุดที่เท่าไร