แจกบทวิเคราะห์หุ้นน้องใหม่ DMT ใครหาอยู่มาโหลดไปอ่านครับ

https://inv4.asiaplus.co.th/asps/research_file.php?id=56008&file=1