รู้มากเสียมาก รู้น้อยได้เยอะ!

Fri 6 Dec, 2019 10:16 / 7 months ago

รู้มากเสียมาก รู้น้อยได้เยอะ!

ข้อความข้างต้นนั้น ผู้โพสต์หมายถึง :

1) รู้มากเสียมาก : นักลงทุนประเภทนี้มีอยู่มากกว่า  99% ของจํานวนนักลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงสาระพัดเซียนหุ้นในประเทศไทยที่ลงทุนมาตั้งแต่ Set Index ที่ 1,649 จุด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ปี พ.ศ 2556 จนถึง Set Index ปิดที่ 1,565 จุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปี พ.ศ 2562 หรือ ( 1,565 - 1,649 ) / 1,649 / 100 = -5.09% ภายในระยะเวลา 6 ปีครึ่ง เป็นที่น่าสังเกตุว่านักลงทุนประเภทนี้ ต่างศึกษาข้อมูลแบบมากมายมหาศาล ซึ่งมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย แล้วเอาข่าวทั้งสองประเภทมาปะปนคลุกเคล้ามั่วตั้วกันไปหมด จนแยกไม่ออกว่าผลของการปะปนคลุกเคล้ามั่วตั้วกันของข้อมูลอย่างมากมายมหาศาลนั้น มันมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นอย่างไร และทําอย่างไรจึงจะได้เงิน ซึ่งสองส่วนหลังนี้มีความสําคัญอันดับ 1 ในการลงทุนในตลาดหุ้น

2) รู้น้อยได้เยอะ : ผู้โพสต์หมายถึงผู้โพสต์และกลุ่มผู้ติดตามที่มีจํานวนไม่ถึง 1% ของจํานวนนักลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสังเกตุการปั่นและทุบหุ้นของทรัมป์จาก @realDonaldTrump  แล้วเข้าไป Long และ Short Set 50 Index Futures ซึ่งถือว่าเป็นการรู้เรื่องหุ้นที่น้อยมาก แต่ได้กําไรอย่างมากมายมหาศาลโดยลงทุนมาตั้งแต่ครึ่งแรกของปี พ.ศ 2561 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2562 ดังนี้ คือ :

Sak Index ประจําวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2562 = 159.71 จุด

กําไรสะสมรวม  = +159.71% ( วันที่ 22 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2562 )

1) Automatic All Time Stop Loss S50H20 ที่ 1,064.5 จุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2562 

2) กําไร/ขาดทุน = ( 1,064.5 - 1,064.5 - 0.93 ( Commission Fee and VAT )) x 200 / 10,298 = -1.81%

3) Automatic All Time Stop Loss <= 1,064.5 จุด

หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.tfex.co.th )

2) ผลตอบแทนของศักดิ์ เป็นดังนี้ คือ :

2.1) ปี พ.ศ 2561 = +19.30%

2.2) ปี พ​.ศ 2562 = +142.22% - 1.81% +140.41%

2.3) กําไรสะสมรวม = +19.30% +140.41% = +159.71%

2.4) วันที่ 4 กันยายน ปี พ.ศ 2562 เป็นวันแรกที่กําหนด Sak Index ที่ +189.27%

3) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Index Futures ตามการปั่นและทุบหุ้นของทรัมป์ได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook


2 comments
ศักดิ์ 7 months ago on Fri 6 Dec, 2019 10:17 / 7 months ago

นายตลาดตัวจริงเสียงจริง  หรือประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ศักดิ์ 7 months ago on Fri 6 Dec, 2019 10:18 / 7 months ago

เพื่อนผู้รู้ใจ หรือศักดิ์