ธปท.จ่อรื้อ ค่าต๋งแบงก์

Fri 6 Dec, 2019 11:46 / 7 months ago

ธปท.จ่อรื้อ ค่าต๋งแบงก์

 

ธปท.ลั่น ต้นปี 63 จ่อออกแนวทางปรับปรุงการคิดค่าธรรมเนียมแบงก์ ชี้พบลูกค้าร้องเรียนคิดซํ้าซ้อน ไม่เป็นธรรม เล็งคุมลูกค้าเอสเอ็มอีก่อนลงรายย่อย เตรียมสุ่มตรวจกลางปี เน้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง หยุดผลักภาระให้ลูกค้า ชี้ธนาคารมีค่าธรรมเนียม 200-300 ตัว 

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภายในไตรมาสแรกปี 2563 ธปท.จะออกแนวทางการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการใช้บริการให้เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนยิ่งขึ้นของธนาคารพาณิชย์ โดยแนวทางดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับแนวทางการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารจะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและมีเหตุมีผลในการเรียกเก็บ ภายใต้หลักการบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

“ธปท.จะส่งแนวทางการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการใช้บริการอย่างเป็นธรรมให้กับธนาคารพาณิชย์รับทราบภายในไตรมาสแรก และให้ธนาคารพาณิชย์ไปพิจารณาว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคารมีความเหมาะสมหรือไม่ และภายในกลางปี 2563 ธปท.จะเริ่มสุ่มตรวจว่า มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้หรือไม่”

ทั้งนี้ในช่วงแรก ธปท.จะเริ่มดูค่าธรรมเนียมในกลุ่มของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จากรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดที่มีกว่า 200-300 ตัว เนื่องจากกลุ่มเอสเอ็มอีเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากสามารถช่วยลดภาระในค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรมได้ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเอสเอ็มอีให้สามารถอยู่รอดได้ เช่น ค่าธรรมเนียม Front end Fee หรือ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินในส่วนต่างๆ เป็นต้น และจะขยายไปถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยในระยะถัดไป

ส่วนการพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์นั้น ธปท.จะพิจารณาตามหลักการ โดยการเรียกเก็บจะต้องไม่ซํ้าซ้อน สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และจะต้องไม่ผลักภาระให้กับลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเรียกเก็บเกินจริง สะท้อนผ่านข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มองว่าธนาคารพาณิชย์คิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรมผ่านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ของธปท.

 

 

“เรื่องแนวทางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จะเป็นแผนที่ธปท.ให้ความสำคัญในปี 2563 หลังจากเริ่มมีหลักเกณฑ์ Market Conduct จะต้องลงลึกมากขึ้น จากปีแรกเราเริ่มจากบังคับขายประกัน ส่วนปีที่ 2 เรื่องการเปรียบเทียบข้อมูล 6 โปรดักต์ ซึ่งธนาคารเริ่มปรับตัวได้แล้ว ซึ่งเราจะพิจารณาตาม Pain Point ของลูกค้า ซึ่งเรื่องค่าธรรมเนียมเราพบว่าร้องเรียนไม่เป็นธรรม ซึ่งเราจะทยอยเข้าไปดูทีละตัว เพราะแบงก์มีค่าธรรมเนียมกว่า 200-300 ตัว”

 

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก


1 comment
Turbo 7 months ago on Fri 6 Dec, 2019 15:21 / 7 months ago
S2M Platinum Member

 

ร่วงเช้า ยังอยู่ระหว่างเด้ง ไม่รู้ชะตากรรม