กลุ่ม 'ภิรมย์ภักดี' แห่ซื้อหุ้น SHR


2 comments
คนเล่นหุ้น 7 months ago on Fri 6 Dec, 2019 10:47 / 7 months ago
S2M Silver Member

คนเล่นหุ้น 7 months ago on Fri 6 Dec, 2019 10:47 / 7 months ago
S2M Silver Member

สรุปแล้วหุ้นอยู่ในมือของกลุ่มเบียร์สิงห์ และนักลงทุนสถาบัน

มีน้อยมากที่รายย่อยจะได้รับจัดสรร แต่เสียงดังมากสุดหาว่าหุ้นแพง

งงดี ครับ