กติกาการใช้งานเว็บบอร์ด stock2morrow

Fri 2 Feb, 2018 10:31 / 2 years ago
แก้ไขล่าสุด: Thu 5 Sep, 2019 15:09 / 10 months ago
147,279 views 2

1.โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ให้ความเห็นในเว็บไซต์มี การให้คำแนะนำ การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆและอาจมีการแพร่ข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญได้ ซึ่งอาจเข้า ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 4 และมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ..2535 จึงขอให้ระมัดระวังในการให้ความเห็น และการใช้ข้อมูล ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ ประกอบการพิจารณาลงทุน

2.โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์

3. ห้ามลงภาพโป๊ อนาจารในเว็บไซต์

4. แปะCreditทุกครั้ง หากข่าวที่นำมาโพสเป็นของแหล่งอื่น 

5. การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน


1 comment
wootz 1 year ago on Sat 6 Apr, 2019 15:05 / 1 year ago

ขอบคุณครับ ....