ความสามารถในการคํานวนของนักลงทุน

Mon 17 Jul, 2017 18:15 / 4 months ago

                ตามความเห็นของ วอเร็น บัฟเฟตต์ ( Warren Buffett )  ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นในการเป็นนักลงทุนที่ประสบผลสําเร็จคือ ความสามารถในการ บวก ลบ คูณ หาร ไหวพริบในการคํานวนเปอร์เซนต์ และความน่าจะเป็น อะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็จะเหมือนกับคําพูดของคนฝรั่งเศษที่ชอบพูดคือ " มันไร้ประโยชน์ " และถ้าความสามารถน้อยกว่านี้ คุณก็ไม่สามารถจะเล่นเกมการลงทุนได้


1 comment
slark 4 months ago on Tue 18 Jul, 2017 10:10 / 4 months ago
S2M Silver Member

ขอบคุณครับ