TECHNICAL

การตีความผิด

By ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ (หยง)

 Misinterpretation หรือ การตีความผิด. ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นและเลยเถิดไปง่ายจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น หากบอกว่ามองหุ้น Bullish สำหรับผมและคนที่เคยอบรมกับผม ก็น่าจะเข้าใจตรงกันว่าถ้าเกิดสัญญาณซื้อ เราก็ Long ตามและพยายามที่จะ Run trend แต่ถ้าเกิด Bearish trade setup และเกิดสัญญาณขาย ก็ Short ตามอยู่ดี

อ่านต่อ


เห็นโอกาสในช่องว่าง กันไหม ( Opportunity in Gap )

By ประกาศิต ทิตาราม (ปุย)

การที่ราคาแท่งก่อนหน้า หรือวันก่อนหน้าปิดไปแล้ว ราคาแท่งถัดมาหรือวันถัดมา เปิดกระโดดขึ้นหรือลง ข้ามราคาไปช่วงหนึ่ง และราคาวิ่งต่อไปในทิศทางเดิม โดยไม่มีการถอยมาปิดช่องว่างนั้น เกิดเป็นภาพ Gap ขึ้นมาในกราฟ อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของราคาอย่างนั้นขึ้นมา 

อ่านต่อ